Ympäristötekniikka

Ympäristöselvitykset, maankäytön suunnittelu ja kenttätestauspalvelut

Tarjoamme mm. kiviainestuotantoon ja pilaantuneen maan kunnostukseen liittyviä ympäristöteknisiä tutkimus-, valvonta- ja suunnittelupalveluita.

Maa-ainesluvat ja ympäristöluvat

Tarjoamme kiviainestuottajille maa-ainesten ja kalliokiviainesten ottamisen suunnittelu- ja lupaprosessiin liittyvät kokonaisvaltaiset palvelut maastotöistä toimintailmoituksiin. Olemme riippumaton, edullinen ja pidetty kumppani, mistä osoituksena jatkuva vuosien yhteistyö lähes 30 kiviainestuottajan  kanssa.

 • Ottamissuunnitelmat
 • Massalaskennat
 • Maa-aineslupahakemukset
 • Ympäristölupahakemukset
 • Meluselvitykset ja melumittaukset
 • Ympäristö-, maisema- ja luontoselvitykset
 • Mittaus ja merkintä
 • Näytteenotto ja seuranta
 • CE-merkintä

Ympäristönäytteenotto maaperästä ja pohjavedestä sekä maaperän pilaantuneisuustutkimukset

Maaperän pilaantuneisuutta selvitämme kenttäolosuhteissa mm. ottamalla maanäytteitä ja vesinäytteitä. Asennamme tarvittaessa pohjavesiputket pohjavesinäytteenottoa varten. Kenttäolosuhteissa suoritamme raskasmetallimäärityksen Olympus Innov-X XRF kenttäanalysaattorilla ja kokonaishiilivetypitoisuuksien määritykset PetroFlag pika-analysaattorilla.

Tarvittaessa teetämme tarkemmat laboratorioanalyysit  luotettavilla yhteistyökumppaneillamme.

 

Pohjaveden seuranta

 • Pohjaveden pinnan seuranta
 • Pohjavesinäytteenotto Suomen ympäristökeskuksen hyväksymien standardien ja menetelmien mukaisesti

 

 

Melumittaukset

 •  
 •  
 •  

 

PUHELIN

0449720657
Muut yhteystiedot -sivulla

SÄHKÖPOSTI

toimisto@
karmikon.fi

POSTIOSOITE

Koppelokuja 4
70800 KUOPIO

LASKUTUS

Verkkolaskuosoite 003725704741
Välittäjätun.
003721291126 Maventa

Paperilaskut
Karmikon Oy
25704741
PL 100
80020 KollektorScan